ΝΕΑ

10 ACADEMY – ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η 10ACADEMY ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ

Άλλη μια χρονιά που η 10Αcademy συνεργάζεται με το Τζάμπολ Αγάπης για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Είναι μια δράση με υπεύθυνο το προπονητή της Ακαδημίας Κλεόβουλο Ταϊτζόγλου όπου τα παιδιά μια φορά την εβδομάδα (ημέρα Σάββατο) κάνουν προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας 10.