ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η πορεία του “Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής”

    Ο καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής καλαθοσφαίρισης Γιάννης Τσουμπρής με αφορμή τη διάγνωση του γιου του ο οποίος βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού, δημιούργησε το “Τζάμπολ Αγάπης” και ανέπτυξε  το προπονητικό πρόγραμμα της «Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής».

   Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας του μπάσκετ, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των παιδιών της  Ειδικής Αγωγής. Στόχος του είναι η Συν-Εκπαίδευση τους με άλλα παιδιά και η αποδοχή τους με την κατάργηση κάθε διαφορετικότητας εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου.

   Το πρόγραμμα διδασκαλίας του «Τζάμπολ Αγάπης έχει την Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας.

ΦΕΚ: 543 Αρ. Αποφ. 10164  Φεβρουάριος 2022.

  Όραμα των εκπαιδευτικών δράσεων είναι η ανάπτυξη της  «Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής» του «Τζάμπολ Αγάπης» σε όλη την Ελλάδα.

  Πραγματοποιείται εκπαίδευση των παιδιών της Ειδικής Αγωγής στα βασικά στοιχεία του μπάσκετ, με δράσεις Συν-Εκπαίδευσής, μέσω της συνεργασίας με:

Αθλητικούς Συλλόγους Καλαθοσφαίρισης

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολείων

Κοινωνικά Ιδρύματα

Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Δήμους & Κοινότητες

Κέντρα Εκπαίδευσης & Φροντίδας ΑΜΕΑ

      Σύμφωνα με το καταστατικό της «Τζάμπολ Αγάπης» ΑΜΚΕ, ο σκοπός του είναι : «η εκμάθηση και διάδοση της ειδικής καλαθοσφαιρικής αγωγής σε άτομα με αναπηρία (οιασδήποτε μορφής) σε όλη την Ελλάδα» (άρθρο 4.1).

    Ειδικότερα η ΑΜΚΕ «TO ΤΖΑΜΠΟΛ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ως σκοπό τα εξής:

  • Την παροχή άθλησης και συγκεκριμένα της ειδικής καλαθοσφαιρικής αγωγής σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες, η οποία ως μεθοδολογία είναι προσαρμοσμένη στις δεξιότητες και στις ικανότητες ανάλογα με το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας τους.

  • Την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση των γονέων παιδιών και εφήβων με κάθε μορφή αναπηρίας σχετικά με την ευεργετική δράση που έχει στα παιδιά αυτά η ειδική καλαθοσφαιρική αγωγή όσον αφορά στην εξέλιξη, ανάπτυξη, κοινωνικοποίησή τους καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που πολλές φορές βιώνουν όχι μόνο αυτά άλλα και η οικογένεια τους.

  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων και δράσεων προπονητικής καλαθοσφαίρισης με τη μέθοδο της «Συν-Εκπαίδευσης» και την εφαρμογή του προγράμματος « Μπασκετικός Αδερφός» που επιτρέπει σε ανθρώπους με αναπηρίες να έχουν την δυνατότητα να αθλούνται μαζί με συνανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια μορφή ή το ίδιο ποσοστό αναπηρία.

  • Την παροχή δωρεάν άθλησης σε παιδιά και ενήλικες ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενδεικτικά αναφερομένων προσφύγων, φυλακισμένων κλπ.

Το Τζάμπολ Αγάπης, έχει παρουσιάσει τη μεθοδολογία του στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία αλλά και σε εκπαιδευτικούς από την Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τους αθλητικούς χώρους εκπαίδευσης, μέσω των προγραμμάτων ERASMUS.

_____________________________________________________________