Επικοινωνία

Το mail επικοινωνίας με το «Τζάμπολ Αγάπης» είναι το info@tzampolagapis.gr

Οποιαδήποτε άλλο mail  δεν αποτελεί αναγνωρισμένη επικοινωνία με την ΑΜΚΕ «ΤΖΑΜΠΟΛ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Τηλεφωνική Επικοινωνία: 6944 30 79 59 (Καθημερινά 18:00 – 20:00)

Ιωάννης Τσουμπρής

«Τζάμπολ Αγάπης»

Γραφεία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – Υπαπαντής 124, Πειραιάς.

Έντυπη αλληλογραφία: Σκουλούδη 7 – 9 , Πειραιάς, τ.κ. 18537

Προπονητική Έδρα: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αίθουσα 10.