ΝΕΑ

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΚΕ «ΤΖΑΜΠΟΛ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Το mail επικοινωνίας με το «Τζάμπολ Αγάπης» είναι το info@tzampolagapis.gr
Οποιαδήποτε άλλο mail δεν αποτελεί αναγνωρισμένη επικοινωνία με την ΑΜΚΕ «ΤΖΑΜΠΟΛ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»