ΝΕΑ

«ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ»

Μία νέα εκπαιδευτική περίοδος για το «Τζάμπολ Αγάπης» αρχίζει από σήμερα.
Καταρχάς, ευχόμαστε σε όλες μας τις οικογένειες, καλό μήνα και καλή επιστροφή στα σχολεία.
Σήμερα, πρώτη ημέρα της νέας Εκπαιδευτικής Περιόδου 2023 – 2024, ανακοινώνουμε την πρώτη μας δράση για το πρόγραμμα της Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής:


Δράση: Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής
Σκοπός: «ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ»
Θέμα: «Μία Μπάλα Μπάσκετ Ενώνει Όλα τα Παιδιά
» .


Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά των τμημάτων ανά την Ελλάδα του «Τζάμπολ Αγάπης», φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) που συνεργάζονται με το «Τζάμπολ Αγάπης», αλλά και μαθητές-τριες από τα ειδικά σχολεία της χώρας μας (ανεξάρτητα αν συνεργάζονται ή όχι με το «Τζάμπολ Αγάπης»).

Κάθε λοιπόν οικογένεια που επιθυμεί το παιδί της να συμμετέχει στο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα: «Μία Μπάλα Μπάσκετ Ενώνει τα Παιδιά», ενημερώνεται για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η αποστολή της ζωγραφιάς με e mail σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, καλή εκπαιδευτική περίοδο 2023 – 2024, για τη διδασκαλία της Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής.

Όροι συμμετοχής
για τον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής:
«ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού.
  Ο διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στους ιστοτόπους της διοργανώτριας www.tzampolagapis.gr (εφεξής «Ιστότοπος της διοργανώτριας»).
  Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, προτρέπουμε το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.tzampolagapis.gr, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό.
  Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά των τμημάτων ανά την Ελλάδα του «Τζάμπολ Αγάπης», φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) που συνεργάζονται με το «Τζάμπολ Αγάπης», αλλά και μαθητές-τριες από τα ειδικά σχολεία της χώρας μας (ανεξάρτητα αν συνεργάζονται ή όχι με το «Τζάμπολ Αγάπης»).
 3. Διάρκεια του διαγωνισμού.
  Η αποστολή των έργων θα πραγματοποιηθεί από 1/09/2023 και ώρα 9:00 έως και 20/10/2023 και ώρα 23:59.
  Ο διαγωνισμός θα έχει τρεις χρονικές περιόδους:
  Πρώτη: από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2023, στην οποία θα αποσταλούν οι δημιουργίες στο mail : parents@tzampolagapis.gr
  Δεύτερη: από 21 έως 30 Οκτωβρίου 2023, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής.
  Τρίτη: εντός του Νοεμβρίου 2023, στην οποία θα ανακοινωθούν οι δώδεκα καλύτερες ζωγραφιές
  .
  Το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της επιλογής ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού.
  Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό και οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο www.tzampolagapis.gr οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στους ιστότοπους της διοργανώτριας.
  Οποιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στους ιστότοπους και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο διαγωνισμό.
  Τα παιδιά που συμμετέχουν καλούνται να αποδώσουν δημιουργικά το θέμα «Μία Μπάλα του Μπάσκετ Ενώνει Όλα τα Παιδιά». Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος με μία (1) ζωγραφιά. Η ζωγραφιά μπορεί να είναι σε χαρτί μεγέθους Α4 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνικές/υλικά ζωγραφικής όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, ακουαρέλες, μικτές τεχνικές κ.λ.π.
  Η ηλεκτρονική αποστολή του έργου πρέπει να γίνεται από γονέα/κηδεμόνα που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού και συνεπάγεται τη συναίνεσή του/της για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού σε περίπτωση διάκρισής του/της.
  Για την υποβολή των έργων αποστέλλεται με email στο parents@tzampolagapis.gr με σκανάρισμα της ζωγραφιάς. Tο θέμα να γράφει «Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής του Τζάμπολ Αγάπης 2023». Το αρχείο θα πρέπει να είναι jpg, υψηλής ανάλυσης, 2Mb έως 4Mb. Οι ζωγραφιές θα πρέπει να φυλάσσονται και να μην δημοσιοποιούνται μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να αποστείλουν μαζί με την ζωγραφιά: 1) όνομα και επώνυμο του παιδιού 2) ηλικία 3) όνομα γονέα/κηδεμόνα 4) στοιχεία επικοινωνίας 5) αν συμμετέχει μέσω σχολείου ή συνεργαζόμενου φορέα.
  Η συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς/κηδεμόνες ή το σχολείο ή το συνεργαζόμενο φορέα.
  Συμμετοχές που δεν πληρούν έναν ή και περισσότερους από τους όρους συμμετοχής δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης.
 5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού.
  Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, τιμητικοί έπαινοι. Όλες οι συμμετοχές που θα διακριθούν, θα παρουσιαστούν σε έκθεση στην Τελετή Λήξης του Τζάμπολ Αγάπης. Οι δώδεκα καλύτερες δημιουργίες θα κερδίσουν από μία μπάλα του μπάσκετ.
 6. Προσωπικά δεδομένα.
  Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος, θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες, κατά περίπτωση, κανόνες προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα την ελληνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EE 2016/679) για το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ και στη δημοσίευση του ονόματος τους, της ηλικίας τους και της γεωγραφικής περιοχής κατοικίας.
 7. Περιορισμός ευθύνης του ΤΖAΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ.
  Το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού
  Το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού
  Επίσης, το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 8. Μελλοντικές δράσεις με τις δημιουργίες:
  Το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να περιλάβει τις υποβληθείσες ζωγραφιές σε μελλοντικές εκδόσεις (π.χ. ημερολόγιο με τις ζωγραφιές των παιδιών), ή να τις αναρτήσει στους ιστοτόπους του, για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού του προγράμματος.
 9. Λήξη Διαγωνισμού.
  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ παύει να υφίσταται. Το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ ΑΜΚΕ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Οι Όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο της ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ www.tzampolagapis.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΤΖΑΜΠΟΛ ΑΓΑΠΗΣ στο 6944307959 (18:00 – 20:00) καθημερινές εργάσιμες ημέρες
.